Naše výrobky

Výrobný program tvoria špeciálne žiaruvzdorné materiály určené pre extrémne namáhané časti výmuroviek hutníckych agregátov a nádob.

Prinášame nové riešenia

Prioritou našej spoločnosti je čo najlepšia kvalita produktov, preto sa snažíme neustále zdokonaľovať náš výrobný proces.

Spokojnosť zákazníka je pre nás kľúčová. Na základe požiadaviek zákazníkov zlepšujeme svoj systém manažérstva kvality.

Oblasti aplikácie

  • Oceliarenský a železiarenský priemysel
  • Zlievárenstvo
  • Cementárenský priemysel
  • Keramický priemysel
  • Chemický a petrochemický priemysel
  • Poľnohospodárstvo
  • ďalšie spaľovacie továrne, kde sú výrobné procesy realizované pri vysokých teplotách.

Ponúkame kompletný servis

Service

Zabezpečujeme poradenskú a servisnú činnosť v oblasti aplikácie našich produktov.

Načúvame zákazníkom. Ich priazeň si získavame aj profesionálnym poradenstvom týkajúcim sa interakcie medzi tekutým železom, oceľou či zliatinami železa a žiaruvzdornými materiálmi.

Môžete sa spoľahnúť

Pri každom realizovanom projekte kladieme dôraz na tieto faktory:

  • bezchybné technické prevedenie
  • ekonomická efektívnosť
  • šetrnosť k životnému prostrediu