Certifikácia

Systém manažérstva kvality

Foto

Medzi hlavné priority a ciele spoločnosti Intocast Slovakia, a.s. patrí neustále zvyšovanie kvality produktov, poskytovaných služieb a podpora pracovníkov v kontinuálnom zlepšovaní vykonávaných činností a procesov.

Okrem zabezpečenia procesov smerujúcich ku zvýšeniu kvality výrobkov sa tiež zameriavame na zvýšenie spokojnosti našich zákazníkov. Spoločnosť plne využíva príležitosť zlepšiť svoje systémy manažérstva kvality na základe lepšieho pochopenia požiadaviek zákazníkov v náročnom a meniacom sa externom prostredí.

Foto

Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO bol potvrdený certifikátom spoločnosti SGS Slovakia.

Získané certifikáty: