Služby

Foto

Komplexné služby (full-line servis)

 • Poradenstvo (analýza stavu, návrh riešení v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek a pomocných materiálov)
 • Zhotovenie projektovej dokumentácie a komerčnej ponuky
 • Aplikácia materiálov, poskytnutie potrebných strojných zariadení, dozoru, príp. zhotovenie prvých výmuroviek vlastnými pracovníkmi
 • Servisná činnosť pri prevádzkovaní, t.j. dozor pri aplikácii, zaškolenie pracovníkov odberateľa, opravy a údržba strojov a zariadení, opravy a údržba výmuroviek, spoločný postup pri znižovaní spotreby žiaruvzdorných materiálov, zvyšovaní kvality produkcie a bezpečnosti práce

Foto

Foto

Individuálne riešenia pre procesy a výrobky

 • Technická podpora
 • Ekonomická výhodnosť
 • Environmentálna kompatibilita

Foto

Foto

Strojné zariadenia pre aplikáciu žiaruvzdorných materiálov

 • Betonárske miešačky
 • Torkrétovacie stroje
 • Manipulátory
 • Nanášacie stroje

Foto