Foto

Foto

Profil

Firma INTOCAST a.s. Košice bola založená v roku 1992 s kapitálovou účasťou slovenskou a nemeckou a patrí do skupiny podnikov INTOCAST AG Ratingen a Krefeld. Je situovaná v blízkosti hutníckeho kombinátu U.S. Steel Košice v priemyselnej zóne Bočiar. Postupnou rekonštrukciou a adaptáciou nadobudnutých objektov a výstavbou linky na výrobu žiaruvzdorných materiálov sa dosiahlo, že prvá hmota bola vyrobená na Bočiari už v máji 1992.

Od toho času sa INTOCAST a.s. Košice postupne etabloval na trhu bázických žiaruvzdorných hmôt v tuzemsku a postupne prenikol aj na trhy v regióne strednej a východnej Európy. V roku 2007 došlo k zlúčeniu spoločnosti Intocast Košice a Intocast Hačava za vzniku nástupníckej spoločnosti INTOCAST Slovakia a.s.

Prečo práve INTOCAST ?

INTOCAST Slovakia a.s. je spoločnosť so spoľahlivou značkou zaoberajúca sa výrobou a predajom žiaruvzdorných a pomocných materiálov pre priemysel železa a ocele, kovospracujúci priemysel a druhovýrobu, priemysel skla, cementu, keramiky...... Zároveň zabezpečuje kompletnú poradenskú a servisnú činnosť v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek a pomocných materiálov.

Radí sa medzi špičkové firmy vo svojej oblasti a jej výrobky nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v metalurgickom priemysle.

Produkcia firmy je založená na vlastných technológiách a know-how, surovinovú bázu tvoria prevažne domáce produkty a polotovary.