Produkty

Výroba a predaj žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky, keramický a chemický priemysel, pre stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Foto

Netvarové žiaruvzdorné materiály pre hutníctvo železa a ocele

Foto

Netvarové žiaruvzdorné materiály pre hutníctvo železa a ocele

 • Pracovné výmurovky pre:
  • Medzipanvy-suché
  • Medzipanvy-mokré
 • Torkrétovacie hmoty pre:
  • Liace panvy
  • Kyslíkové konvertory
  • Elektrické oblúkové pece
 • Ubíjacie hmoty pre:
  • Elektrické oblúkové pece
 • Opravárenské hmoty pre:
  • Elektrické oblúkové pece
  • SM-pece
  • Liace panvy
  • Kyslíkové konvertory

Foto

Foto

 • Žiaruvzdorné betóny pre:
  • Vysokopecné žľaby
 • Magnezitové slinky
 • Syntetické trosky a troskové kondicionéry
 • Výplňové a výmazové žiaruvzdorné zmesi a malty
 • Troskotvorné zmesi
 • Zásypové piesky
 • Liace prášky
 • Krycie prášky

Foto

Výrobky pre poľnohospodárstvo a chemický priemysel

Foto

Výrobky pre poľnohospodárstvo a chemický priemysel

 • Minerálne doplnky pre:
  • kŕmne zmesi
  • umelé hnojivá
 • Polotovary pre chemický priemysel